Danh mục sản phẩm

Chính sách bảo hành

15/07/2019

Chính sách bảo hành

Tất cả sản phẩm được cung cấp bởi Công ty cổ phần
Thương mại và đầu tư Home one  sẽ được bảo hành chính hãng.

 
1. Thời hạn bảo hành 
 
-    Thời gian bảo hành sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm và theo chính sách của từng hãng.
 
2. Điều kiện bảo hành: 
 
-    a. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành
 
-    b. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không rách rời,tẩy xóa, và được ghi đầy đủ thông tin...với những sản phẩm áp dụng phiếu bảo hành. Với những sản phẩm không có phiếu bảo hành, căn cứ vào hóa đơn mua hàng và thời gian giao hàng ghi trên Biên bản giao nhận hàng ký xác nhận đầy đủ với Quý khách.
 
-    c. Sản phẩm hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.
 
-    d. Sản phẩm nằm trong chính sách bảo hành của nhà sản xuất.
Quay lên trên